برای حفظ سرمایه و سودآوری در این وضعیت نابسامان چه کنیم؟

سلام دوستان عزیزم وضعیت نا بسامان کنونی اقتصادی و اخباری [...]