پشتیبانی و مشاوره : 09131020850-09137169714

هميشه استارت آپ ها و کسب و کارهاي نوظهور که به دنبال معرفي شدن هستند، مي‌خواهند حضوري پررنگ ، حرفه‌اي و موثر در رسانه‌هاي بزرگ و شبکه هاي اجتماعي داشته باشند . اما معمولا با موانعي همچون کمبود بودجه ، کمبود زمان ، عدم شناخت بازار کار و شيوه هاي تبليغات و بازاريابي رو به رو هستند. اين کار تنها زماني محقق مي‌شود که تمام ابعاد از شناخت مخاطب هدف و توليد محتواي مناسب گرفته تا انتشار و تحليل نتايج و بهينه‌سازي به درستي انجام پذيرد

هميشه استارت آپ ها و کسب و کارهاي نوظهور که به دنبال معرفي شدن هستند، مي‌خواهند حضوري پررنگ ، حرفه‌اي و موثر در رسانه‌هاي بزرگ و شبکه هاي اجتماعي داشته باشند . اما معمولا با موانعي همچون کمبود بودجه ، کمبود زمان ، عدم شناخت بازار کار و شيوه هاي تبليغات و بازاريابي رو به رو هستند. اين کار تنها زماني محقق مي‌شود که تمام ابعاد از شناخت مخاطب هدف و توليد محتواي مناسب گرفته تا انتشار و تحليل نتايج و بهينه‌سازي به درستي انجام پذيرد

لطفا پاپ آپ را چک کنید.